Surak Ibra, Kasenian Tradisional Kabupaten Garut

oleh
Surak Ibra, Kasenian Tradisional Kabupaten Garut
Surak Ibra, Kasenian Tradisional Khas Kabupaten Garut

BewaraMedia - Kasenian tradisional di jaman globalisasi beuki teu dipikanyaho, malah kaancam punah. Pribumi leuwih akrab jeung budaya jeung kasenian modern tibatan kasenian tradisional. 

Tapi teu saeutik wewengkon di Indonésia anu masih ngalestarikeun kasenian tradisional daérahna. Salah sahijina nyaéta kasenian Surak Ibra ti Kabupatén Garut. Kasenian Surak Ibra ieu asalna ti Désa Sindangsari, Désa Cinunuk, Kacamatan Wanaraja, Kabupatén Garut.

Kasenian tradisional ieu disebut ogé bobboyongan. Masarakat Désa Sindangsari berperan aktif dina ngajaga jeung ngalestarikeun kasenian tradisional lokalna, unggal kasenian biasana miboga harti filosofis sorangan.

Nurutkeun sajarah, kasenian Surak Ibra lahir minangka wujud perlawanan pribumi ngalawan kakejaman pamaréntah kolonial Walanda sarta ngagambarkeun gotong royong jeung kahayang pikeun mandiri. Éta sababna kasenian ieu dimaénkeun ku 40 nepi ka 100 pamaén. Alat musik anu digunakeun dina ieu kasenian nyaéta obor awi, dogdog, angklung, kendang pencak, keprak, jeung gong awi. 

Sanajan kitu, dina sajarahna, aya versi sejen anu nyebutkeun yen Surak Ibra ieu diciptakeun ku Pak Ibra, warga Kacamatan Cibatu, Garut. Dina Surak Ibra versi Cibatu biasana eusina hal-hal mistis, sabab pamaénna teu sadar alatan kasurupan. Acara ogé dimimitian ku nawiskeun kurban poé saméméh pintonan. 

Pintonan kasenian Surak Ibra biasana dipintonkeun dina momen-momen anu tangtu, saperti miéling HUT Garut atawa poé kamerdékaan Indonésia. Biasana para pamaén baris mawa (ngangkat jeung maledog, tuluy ditéwak deui) hiji tokoh, éta tokoh téh mangrupa simbul pamingpin anu ngahijikeun masarakat, biasana tokohna nyaéta bupati. Suasana meriah tur gumbira tina acara. 40-100 pamaén éta ogé mintonkeun pencak silat dipirig ku kendang pencak maranéhanana.

Kasenian Surak Ibra beuki teu dipikanyaho ku masarakat lega hususna masarakat Kabupatén Garut dibarengan ku kamajuan globalisasi. Sanajan kitu, unggal hajatan HUT Garut sok dipintonkeun kasenian Surak Ibra.


No More Posts Available.

No more pages to load.